Μενού προϊόντων
Your Cart

Αξεσουάρ ξύλινων καφασωτών

Φίλτρα Προϊόντων

Κωδικός Προϊόντος: 615370-1-S
Βάση στήριξης Ενδείκνυται ως μετακινούμενη περίφραξη, δηλαδή όταν θέλουμε να περιορίσουμε ή να κρύψουμε έναν χώρο αλλά όχι μόνιμα Θεωρείται επίσ..
14.61€
Κωδικός Προϊόντος: 153114-S
Βάση στήριξης καφασωτού Η βάση με υποδοχή για καφασωτό συνήθως ενδείκνυται ως μετακινούμενη περίφραξη, δηλαδή όταν θέλουμε να περιορίσουμε ή να κ..
12.74€
1
ΞΎΛΙΝΟΣ ΟΔΗΓΌΣ ΤΆΒΛΑΣ ΠΕΡΣΊΔΑ 2,1 x 9,5 x 420 cm 10-20001, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 10-20002-S
Ξύλινος οδηγός τάβλας  Τάβλα - οδηγός περσίδας  2,1 x 5,8 x 420εκ.  Τοποθετούνται  15τεμ. ανά τρέχον μέτρο τάβλα 2,1 x 5,8 εκ Η εμποτισμένη ξυλ..
23.19€
1
ΞΎΛΙΝΟΣ ΟΔΗΓΌΣ ΤΆΒΛΑΣ ΠΕΡΣΊΔΑ 2,1 x 5,8 x 420 cm 10-20002, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 10-20001-S
Ξύλινος οδηγός τάβλας Τάβλα - οδηγός περσίδας  2,1 x 9,5 x 420εκ.  τοποθετούνται  10τεμ. ανα τρεχον μέτρο τάβλα 2,1 x 9,5 εκ Η εμποτισμένη ξυλεί..
31.99€
1
ΠΛΑΊΣΙΟ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25 mm | 5 x 5 x 420 cm 30156, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 30157-S
Πλαίσιο ένωσης καφασωτού Ιδανικό για την σύνδεση 2 η περισσότερων καφασωτών που έχουν υποστεί τροποποίηση To πλάτος της αυλάκωσης είναι 16mm Δι..
31.99€
1
ΠΛΑΊΣΙΟ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16 mm | 5 x 5 x 420 cm 30157, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 30156-S
Πλαίσιο ένωσης καφασωτού Ιδανικό για την σύνδεση 2 η περισσότερων καφασωτών που έχουν υποστεί τροποποίηση To πλάτος της αυλάκωσης είναι 25mm Δι..
31.99€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 210 cm 35013, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 210 cm 35011, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 255 cm 35015, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 420 cm 35010, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 510 cm 35014, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 600 cm 35009, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 4,5 x 4,5 x 255 cm 35018, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35017-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
23.46€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 210 cm 35011, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 255 cm 35015, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 420 cm 35010, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 510 cm 35014, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 600 cm 35009, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 4,5 x 4,5 x 255 cm 35018, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 4,5 x 4,5 x 510 cm 35017, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35013-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
12.90€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 210 cm 35013, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 210 cm 35011, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 420 cm 35010, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 510 cm 35014, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 600 cm 35009, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 4,5 x 4,5 x 255 cm 35018, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 4,5 x 4,5 x 510 cm 35017, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35015-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
16.51€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 210 cm 35013, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 210 cm 35011, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 255 cm 35015, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 420 cm 35010, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 600 cm 35009, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 4,5 x 4,5 x 255 cm 35018, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 4,5 x 4,5 x 510 cm 35017, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35014-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
33.02€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 210 cm 35013, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 255 cm 35015, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 420 cm 35010, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 510 cm 35014, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 600 cm 35009, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 4,5 x 4,5 x 255 cm 35018, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 4,5 x 4,5 x 510 cm 35017, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35011-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
13.59€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 210 cm 35013, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 210 cm 35011, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 255 cm 35015, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 510 cm 35014, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 600 cm 35009, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 4,5 x 4,5 x 255 cm 35018, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 4,5 x 4,5 x 510 cm 35017, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35010-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
27.19€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 210 cm 35013, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 210 cm 35011, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 255 cm 35015, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 420 cm 35010, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 510 cm 35014, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 4,5 x 4,5 x 255 cm 35018, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 4,5 x 4,5 x 510 cm 35017, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35009-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
23.30€
8
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 210 cm 35013, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 210 cm 35011, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 255 cm 35015, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 420 cm 35010, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 420 cm 35012, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 5 x 5 x 510 cm 35014, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 25mm | 5 x 5 x 600 cm 35009, SHOWOOD
ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΦΑΣΩΤΟΎ 16mm | 4,5 x 4,5 x 510 cm 35017, SHOWOOD
Κωδικός Προϊόντος: 35018-S
Πλαίσιο καφασωτού Ιδανικό ως εξωτερικό πλαίσιο στα καφασωτά Τοποθετείται επίσης στα καφασωτά που έχουν τροποποιηθεί To πλάτος της αυλάκωσης είν..
11.73€
Εμφάνιση 1 έως 14 από 14 (1 Σελ.)